Wormer Jisperveld

Aan de rand van de Randstad…

 Nog geen half uur van Amsterdam en de drukke Randstad ligt, ten noorden van de Zaanstreek, het 2000 hectare grote Wormer- en Jisperveld. Een uniek veenweidegebied (in zijn soort het grootste natuurgebied in West-Europa) omsloten door de Zaan.Hier groeien in alle rust de zonnedauw en zeldzame orchideeën. In het voorjaar wemelt het in dit oer-Hollands cultuurgebied van de grutto’s, tureluurs en andere weidevogels. Zelfs nu in februari hebben we al  veel watervogels en ook een buizerd gezien, want dit is toch een Mc Donalds voor deze mooie roofvogels. In de loop der jaren is circa 600 hectare van dit natuurgebied met zijn honderden eilandjes aangekocht door Natuurmonumenten. Onder toezicht van Natuurmonumenten wordt het beheer van dit prachtige natuurgebied beheerd door een aantal boeren. De Stichting De Poelboerderij, het Bezoekerscentrum van het Wormer- en Jisperveld.

 

Daarna hebben we nog een bezoekje gebracht aan:

 

ilperveld

Veenweidegebied nabij Amsterdam

Het Ilperveld is een uitgestrekt brak veenweidegebied, met talloze sloten en vaarten, rietkragen en het bijzondere trilveen. De veelzijdigheid van het Ilperveld is ongekend. Wij zijn naar  de vogelkijkhut gelopen en hebben genoten van o.a. de krakeend.