Weer eens naar Oostvaardersplassen geweest. Heerlijk om de jonge veulens te zien dartelen. 

En wat ook prachtig was, waren de jonge spreeuwen die op de ruggen van de paarden een ritje maakten.