Oostvaardersplassen

Dit prachtige gebied in Flevoland biedt elk seizoen weer prachtige plaatjes,   de natuur bestaat uit een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen.  Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten de Oostvaardersplassen te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend broedt hier sinds een paar jaar weer. Om graslanden tot ontwikkeling te brengen zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten.  De foto´s zijn gemaakt eind juni 2016. Met koolzaad in bloei.